ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി അഞ്ജു

ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷക. നാനോ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫ്യുവല്‍ സെല്ലുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചാണ് സര്‍വകലാശാലയിലെ നാനോ സയന്‍സ് സെന്ററിലെ ഗവേഷകയായ അഞ്ജു […]

Continue Reading

Fullbright -Sabu Thomas

Prof Sabu Thomas was selected as one of ten scholars recommended for the Fulbright-Nehru International Education Administrators Seminar. The two-week […]

Continue Reading

Scientists make new high-tech liquid materials

Scientists at The Australian National University (ANU) have controlled wave-generated currents to make previously unimaginable liquid materials for new technological […]

Continue Reading

Metal-organic frameworks used as looms

Researchers of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) have made major progress in the production of two-dimensional polymer-based materials. To produce […]

Continue Reading

Best Paper Presentation Award for Young Scientist

Best Paper Presentation Award for Young Scientist (Engineering & Technology stream) for Dr. Praveen.  Kerala science congress  at calicut university

Continue Reading

Breakthrough method developed for water purification by young scientist

Breakthrough method developed for water purification by young scientist In a breakthrough invention, a research student at the MG University […]

Continue Reading