ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി അഞ്ജു

ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷക. നാനോ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫ്യുവല്‍ സെല്ലുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചാണ് സര്‍വകലാശാലയിലെ നാനോ സയന്‍സ് സെന്ററിലെ ഗവേഷകയായ അഞ്ജു […]

Continue Reading

Fullbright -Sabu Thomas

Prof Sabu Thomas was selected as one of ten scholars recommended for the Fulbright-Nehru International Education Administrators Seminar. The two-week […]

Continue Reading

Scientists make new high-tech liquid materials

Scientists at The Australian National University (ANU) have controlled wave-generated currents to make previously unimaginable liquid materials for new technological […]

Continue Reading

Metal-organic frameworks used as looms

Researchers of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) have made major progress in the production of two-dimensional polymer-based materials. To produce […]

Continue Reading

Best Paper Presentation Award for Young Scientist

Best Paper Presentation Award for Young Scientist (Engineering & Technology stream) for Dr. Praveen.  Kerala science congress  at calicut university

Continue Reading

Breakthrough method developed for water purification by young scientist

In a breakthrough invention, a research student at the MG University here developed a method to remove toxic dyes and […]

Continue Reading