ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി അഞ്ജു

ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷക. നാനോ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫ്യുവല്‍ സെല്ലുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചാണ് സര്‍വകലാശാലയിലെ നാനോ സയന്‍സ് സെന്ററിലെ ഗവേഷകയായ അഞ്ജു […]

Continue Reading

Fullbright -Sabu Thomas

Prof Sabu Thomas was selected as one of ten scholars recommended for the Fulbright-Nehru International Education Administrators Seminar. The two-week […]

Continue Reading

Fibre Optic Spectrometer

Instrument : Fibre Optic SpectrometerCompany :

Continue Reading

He Ne Laser

Instrument : He Ne Laser Company :

Continue Reading

High Resolution Transmission Electron Microscope

Instrument : High Resolution Transmission Electron Microscope Company :

Continue Reading

500mm Focal Length Spectrometer

Instrument : 500mm Focal Length Spectrometer Company :

Continue Reading

DLS with Zeta Potential

Instrument : DLS with Zeta Potential Company :

Continue Reading

Resistivity Measurement system

Instrument : Resistivity Measurement system Company :

Continue Reading